بهداشت محیط عبارت است از كنترل همه عواملى كه اثر سويى بر پايدار ماندن سلامت انسان مى گذارند . اين شامل بيمارى هاى زيادى مى شود كه از طريق آب ، هوا ، مواد غذايى و بسيارى از عوامل محيطى ديگر سلامت انسان را تهديد مى كنند . اين بهداشت همچنين در بر گيرنده مطالعه انسان را تهديد مى كنند . بهداشت محيطى همچنين در بر گيرنده مطالعه فاكتور هاى محيطى مضر براى سلامت انسان و شناخت و پيشگيرى و رفع اثر هاى ناشى از اين عوامل است . اين بهداشت تمام جنبه هاى فيزيكى ، شيميايى و فاكتور هاى بيولوژيكى ظاهر افراد و همه فاكتور هاى موثر رفتارى را اداره مى كند .

اين موضوع شامل ارزيابى و كنترل فاكتور محيطى مى باشد كه بالقوه روى سلامت تاثير دارند . اين بهداشت ، پيشگيرى از بيمارى ها و حمايت از محيط هاى سالم را هدف خود قرار داده است . لازم به ذكر است كه اين تعريف در مقابل رفتار هاى مرتبط با محيط ، همچنين رفتار هاى مرتبط با محيط اجتماعى‌ ، فرهنگى و ژنتيكى قرار نمى گيرد . براى رعايت اين بهداشت ، افراد بايد بهداشت شخصى و در پى آن بهداشت عمومى را رعايت كنند تا رعايت اين نوع از بهداشت ، آسان تر و ممكن تر شود .

سامانه هزار دارو بسترى را براى مشتريان و همراهانش فراهم آورده است تا محصولات با كيفيت و برتر بهداشت محیط را با خيالى آسوده از داروخانه هاى معتبر سطح شهر خريدارى نمايند .

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.